Dự báo thời tiết Ngã Năm - Sóc Trăng 3 ngày tới

Hôm nay

24.9 oC

30.1 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.2°

/

30.2°

Độ ẩm

72.8%

Gió

6.99 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

3.41

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:20

T2 22/07

25 oC

32.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.6°

/

32.1°

Độ ẩm

59.8%

Gió

7.11 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.4°

UV

4.09

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:20

T3 23/07

25.3 oC

32 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

26°

/

31.1°

Độ ẩm

69.7%

Gió

6.31 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.7°

UV

11.09

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:20

Lượng mưa Ngã Năm - Sóc Trăng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngã Năm - Sóc Trăng 3 ngày tới

Thời tiết Ngã Năm bây giờ

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

91%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1011 hPa

Gió

2.43 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0