Dự báo thời tiết Sơn La 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.6%
 • Lượng mưa
  7.7 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/23.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  0.73 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:48
T4 19/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  10.28 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.6°/23.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.3°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  0.91 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:48
T5 20/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.1°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.5%
 • Lượng mưa
  5.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.9°/23.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.8°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:48
T6 21/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.8%
 • Lượng mưa
  5.98 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  0.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:49
T7 22/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.9°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.7%
 • Lượng mưa
  11.86 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:49
CN 23/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  10.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/24.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:49
T2 24/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.9°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Lượng mưa
  11.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/24.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:49

Lượng mưa Sơn La 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn La 7 ngày tới

Thời tiết Sơn La bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:48

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

7.73