Dự báo thời tiết Quỳnh Nhai - Sơn La 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.2%
 • Lượng mưa
  6.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/24.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.9°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62%
 • Lượng mưa
  1.49 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T5 30/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.2%
 • Lượng mưa
  6.76 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/24.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.8°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.65 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T6 31/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.2°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  3.84 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/22.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:42
T7 01/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.8°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.8%
 • Lượng mưa
  0.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.6°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:42
CN 02/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.6°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  14.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/23.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.9°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:43
T2 03/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  17.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  0.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:43

Lượng mưa Quỳnh Nhai - Sơn La 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quỳnh Nhai - Sơn La 7 ngày tới

Thời tiết Quỳnh Nhai bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0