Dự báo thời tiết Sốp Cộp - Sơn La 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  20.2°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/22.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.7°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.22 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:24/18:38
T4 22/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.8°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.6%
 • Lượng mưa
  3.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/22°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.2°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:38
T5 23/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.8°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.2%
 • Lượng mưa
  1.9 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.7°/22.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:38
T6 24/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.1°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.1%
 • Lượng mưa
  1.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/23.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:39
T7 25/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  8.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.6°/23°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.6°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:39
CN 26/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.8°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Lượng mưa
  4.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.7°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:40
T2 27/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54%
 • Lượng mưa
  3.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:40

Lượng mưa Sốp Cộp - Sơn La 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sốp Cộp - Sơn La 7 ngày tới

Thời tiết Sốp Cộp bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:38

Thấp/Cao

20°

/

32°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 m/s

Điểm ngưng

18°

UV

9.99