Dự báo thời tiết Tây Ninh 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.6°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  3.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:13
T2 27/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.1%
 • Lượng mưa
  5.29 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.9°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.6°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:14
T3 28/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.1%
 • Lượng mưa
  2.95 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/30.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.6°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.52 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:14
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.2%
 • Lượng mưa
  1.98 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/29.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.7°/35.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:14
T5 30/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.9%
 • Lượng mưa
  2.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.3°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.24 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:15
T6 31/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.8%
 • Lượng mưa
  10.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.21 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:15
T7 01/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.3%
 • Lượng mưa
  4.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:15

Lượng mưa Tây Ninh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh 7 ngày tới

Thời tiết Tây Ninh bây giờ

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:13

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0.2