Dự báo thời tiết Bến Cầu - Tây Ninh 3 ngày tới

Hôm nay

23.9 oC

32.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

23.9°

/

32.4°

Độ ẩm

62.4%

Gió

6.47 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.2°

UV

9.75

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:22

T3 23/07

24.8 oC

33.3 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

25°

/

33.7°

Độ ẩm

51.9%

Gió

8.2 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.8°

UV

7.14

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:22

T4 24/07

24.2 oC

32.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24.1°

/

32.4°

Độ ẩm

55.8%

Gió

8.43 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.1°

UV

1.95

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:21

Lượng mưa Bến Cầu - Tây Ninh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bến Cầu - Tây Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Bến Cầu bây giờ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

86%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1008 hPa

Gió

3.22 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0