Dự báo Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

33°

Cảm giác như 37°
mây rải rác

mây rải rác

25.9°

Nhiệt độ thấp nhất

36.4°

Nhiệt độ cao nhất

51.2%

Độ ẩm

3.24 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23°

Điểm ngưng

9.12

UV

1008 hPa

Áp suất

05:32/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Dương Minh Châu - Tây Ninh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Dương Minh Châu - Tây Ninh
32.6° / 37.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Dương Minh Châu - Tây Ninh
27.9° / 32.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Dương Minh Châu - Tây Ninh
26.5° / 26.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Dương Minh Châu - Tây Ninh
34.6° / 39°

Dự báo thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

33.8° / 37.8°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 53 %

mây rải rác

10:00 am

33.5° / 37.1°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 51 %

mây rải rác

11:00 am

33.1° / 37.2°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 50 %

mây rải rác

12:00 pm

34° / 37.5°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 47 %

mây rải rác

1:00 pm

35.9° / 39.2°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 44 %

mây rải rác

2:00 pm

36.9° / 39.2°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 41 %

mây cụm

3:00 pm

35.5° / 40°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

4:00 pm

36° / 39.2°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.9° / 38.7°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

6:00 pm

33.2° / 36.1°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

7:00 pm

33° / 35.9°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.5° / 34.2°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

9:00 pm

30.5° / 34.1°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29.5° / 33.5°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.3° / 32.2°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

12:00 am

28.2° / 31.4°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

1:00 am

27.5° / 30.8°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 am

27.5° / 30°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

3:00 am

27.6° / 31°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

27.1° / 30.1°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 am

27° / 31°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

27.2° / 30.2°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.1° / 32.2°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.7° / 34°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

31.4° / 36°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

33.5° / 37.3°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

11:00 am

34.4° / 38.4°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.6° / 39.8°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.5° / 38.2°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.8° / 38.7°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

3:00 pm

34° / 37.6°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.9° / 37°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.1° / 36.3°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.3° / 35.4°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

7:00 pm

32° / 34.7°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.7° / 34.1°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.4° / 32.6°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.4° / 31.3°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.2° / 30.5°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.1° / 29.6°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.8° / 27.6°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.7° / 26°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 27.5°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

26.2° / 26.1°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

26.2° / 26.2°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

27.6° / 30.3°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 am

28.7° / 32.5°

Thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Dương Minh Châu - Tây Ninh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.4° / 36.7° 4.81 m/s 50% 1008 hPa 1.29 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.6° / 35.9° 5.31 m/s 49% 1007 hPa 1.3 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.6° / 32.8° 3.91 m/s 60% 1007 hPa 9.15 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.6° / 27.2° 3.69 m/s 81% 1007 hPa 10.59 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.1° / 26.3° 5.02 m/s 94% 1007 hPa 29.88 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.1° / 26.9° 6.96 m/s 83% 1007 hPa 6.29 mm

Chất lượng không khí tại Dương Minh Châu - Tây Ninh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

594.34

NH3

4.06

NO

2.62

NO2

9.65

O3

15.21

PM2.5

14.85

PM10

20.87

SO2

1.91