Thời tiết Tân Châu - Tây Ninh theo giờ

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.16

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.77

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.79

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.72

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.98

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.69

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.8 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
8.36 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
9.05 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.5 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.81 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.67 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.97 m/s
Độ ẩm

67%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.11 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.39 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.61

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.27

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.62

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.59 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.38

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.35

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.85

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
5.22 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.75 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
8.31 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.96 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.78 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.4 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.12 m/s
Độ ẩm

70%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.36 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.8 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.54 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Châu - Tây Ninh trong 12h tới

Thời tiết Tân Châu

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

41°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1012 hPa

Gió

3.34 m/s

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

8.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
6:06 pm