Dự báo thời tiết Thái Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    28.6°/30.9°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    37%
  • Lượng mưa
    1.56 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    29.6°/28.6°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    28.8°/29.4°
  • pressure
    Áp suất
    1002 hPa
  • wind
    Gió
    3.64 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:14/18:29
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    28°/31°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    14.4%
  • Lượng mưa
    0 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    30°/29°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    28.5°/29.6°
  • pressure
    Áp suất
    1001 hPa
  • wind
    Gió
    3.02 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:14/18:29
T4 29/05
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    27.5°/34.7°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    6.8%
  • Lượng mưa
    0 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    34°/29.7°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    27.6°/33°
  • pressure
    Áp suất
    1000 hPa
  • wind
    Gió
    4.23 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:14/18:30
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    28.5°/34°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    43%
  • Lượng mưa
    3.38 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    33.3°/28.2°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    28.6°/30°
  • pressure
    Áp suất
    1001 hPa
  • wind
    Gió
    4.81 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:14/18:30
T6 31/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    25°/29.2°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    99.9%
  • Lượng mưa
    13.17 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    29.2°/26°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    27.5°/29.7°
  • pressure
    Áp suất
    1006 hPa
  • wind
    Gió
    4.27 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:14/18:30
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    24.7°/31.3°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    64.3%
  • Lượng mưa
    3.26 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    27.1°/27.9°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    24.6°/29.2°
  • pressure
    Áp suất
    1007 hPa
  • wind
    Gió
    4.59 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:13/18:31
CN 02/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    27°/31.3°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    96%
  • Lượng mưa
    9.7 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    31.2°/27.9°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    26°/30.8°
  • pressure
    Áp suất
    1007 hPa
  • wind
    Gió
    4.96 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:13/18:31

Lượng mưa Thái Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Bình 7 ngày tới

Thời tiết Thái Bình bây giờ

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:29

Thấp/Cao

28°

/

30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0