Dự báo thời tiết Quỳnh Phụ - Thái Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.1%
 • Lượng mưa
  1.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.6°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:29
T4 29/05
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:30
T5 30/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91%
 • Lượng mưa
  2.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.21 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:30
T6 31/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  3.46 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.4°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:30
T7 01/06
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.7°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.9%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T2 03/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.1°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.3%
 • Lượng mưa
  3.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/29.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.1°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32

Lượng mưa Quỳnh Phụ - Thái Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quỳnh Phụ - Thái Bình 7 ngày tới

Thời tiết Quỳnh Phụ bây giờ

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:29

Thấp/Cao

28°

/

30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.92 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0