Thời tiết Vũ Thư - Thái Bình theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.69 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.46 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.8 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.17 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.56 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.62 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.14 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.36 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.19 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.75 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.43 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

91%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.07 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.16 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.07 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.62 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.26 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.21 m/s
Độ ẩm

91%

T7 27/04
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vũ Thư - Thái Bình trong 12h tới

Thời tiết Vũ Thư

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:16

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Gió

1.56 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:28 am
6:16 pm