Dự báo thời tiết Thái Nguyên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.4%
 • Lượng mưa
  10.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/30.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T4 29/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  6.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T5 30/05
mưa cường độ nặng
31°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  25.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.96 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T6 31/05
mưa rất nặng
25°

mưa rất nặng

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.8°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.1%
 • Lượng mưa
  55.27 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.1°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T7 01/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.6%
 • Lượng mưa
  0.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.74 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.8%
 • Lượng mưa
  1.98 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/34.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T2 03/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  10.86 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.8°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:36

Lượng mưa Thái Nguyên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Nguyên 7 ngày tới

Thời tiết Thái Nguyên bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:33

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 m/s

Điểm ngưng

30°

UV

0