Dự báo thời tiết Đồng Hỷ - Thái Nguyên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.8%
 • Lượng mưa
  13.68 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T4 29/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.52 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T5 30/05
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  36.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T6 31/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93%
 • Lượng mưa
  9.28 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.5%
 • Lượng mưa
  1.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.1%
 • Lượng mưa
  1.74 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T2 03/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  17.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.4°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:36

Lượng mưa Đồng Hỷ - Thái Nguyên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Hỷ - Thái Nguyên 7 ngày tới

Thời tiết Đồng Hỷ bây giờ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:33

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0