Dự báo Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

28.6°

Cảm giác như 34°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.5°

Nhiệt độ thấp nhất

29.2°

Nhiệt độ cao nhất

87.7%

Độ ẩm

0.98 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.4°

Điểm ngưng

11.12

UV

1004 hPa

Áp suất

05:15/18:42

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Phú Lương - Thái Nguyên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phú Lương - Thái Nguyên
28.6° / 35.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phú Lương - Thái Nguyên
24.7° / 26.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phú Lương - Thái Nguyên
25.6° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Phú Lương - Thái Nguyên
27.1° / 31.2°

Dự báo thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

28.9° / 35°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 86 %

mưa vừa

1:00 pm

28.3° / 34.4°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.6° / 33.8°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.4° / 33.5°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.3° / 32°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.1° / 31.5°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.1° / 27.5°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 94 %

mưa vừa

7:00 pm

26.7° / 26.4°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.5° / 27.7°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 95 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 27.4°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 96 %

mưa vừa

10:00 pm

25° / 26.2°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 97 %

mưa vừa

11:00 pm

25.9° / 26.8°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 97 %

mưa vừa

12:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 97 %

mưa vừa

1:00 am

25.5° / 26°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 97 %

mưa vừa

2:00 am

25.8° / 26.4°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.7° / 26.7°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.4° / 26.5°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.6° / 27.2°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.6° / 26.3°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.7° / 28°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.6° / 33.8°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 35.1°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 77 %

mưa vừa

11:00 am

30.8° / 36.2°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 76 %

mưa vừa

12:00 pm

30° / 36.8°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 78 %

mưa vừa

1:00 pm

28° / 33.8°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 87 %

mưa vừa

2:00 pm

27.8° / 31.6°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.4° / 32.7°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.6° / 33.8°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.7° / 33.5°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.9° / 31.2°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.1° / 26.9°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 92 %

mưa vừa

8:00 pm

26.7° / 26.6°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 93 %

mưa vừa

9:00 pm

26.2° / 27.1°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 93 %

mưa vừa

10:00 pm

26.5° / 27.9°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 93 %

mưa vừa

11:00 pm

26.5° / 27°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 92 %

mưa vừa

12:00 am

26.2° / 27.5°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 92 %

mưa vừa

1:00 am

26.4° / 27.2°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 27.1°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.2° / 26.5°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 27.9°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

28.5° / 32.1°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 84 %

mây cụm

9:00 am

29.1° / 34.2°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.6° / 36.8°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 37.4°

Thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Phú Lương - Thái Nguyên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25° / 29.1° 1.73 m/s 84% 1004 hPa 27.25 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.7° / 30.3° 3.79 m/s 76% 1008 hPa 21.49 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.1° / 31.9° 4.43 m/s 70% 1009 hPa 6 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26° / 31° 3.68 m/s 78% 1006 hPa 4.78 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 26.9° / 31° 1.94 m/s 89% 1003 hPa 5.27 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 27.7° / 33° 1.15 m/s 70% 999 hPa 0.2 mm

Chất lượng không khí tại Phú Lương - Thái Nguyên

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

487.63

NH3

3.62

NO

0.49

NO2

7.65

O3

52.2

PM2.5

18.33

PM10

20.02

SO2

6.48