Dự báo thời tiết Sông Công - Thái Nguyên 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

44%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Công - Thái Nguyên 30 ngày tới


Lượng mưa Sông Công - Thái Nguyên 30 ngày tới

Thời tiết Sông Công

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Mặt trời mọc/lặn

05:14/18:33

Nhiệt độ Thấp/Cao

27°

/

31°

Áp suất

1001 hPa

Độ ẩm

91%

wind

Tốc độ Gió

1.28 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:33 pm