Dự báo thời tiết Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  27.54 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.7°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.67 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:39
T4 26/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  25.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:39
T5 27/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  7.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:39
T6 28/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.4%
 • Lượng mưa
  3.7 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:39
T7 29/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.6%
 • Lượng mưa
  1.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.3°/29.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:39
CN 30/06
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.2°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.7°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.8°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:39
T2 01/07
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 45°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.4°/38.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.6%
 • Lượng mưa
  0.16 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  38.8°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.4°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  3.39 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:39

Lượng mưa Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Thanh Hóa bây giờ

mưa vừa

32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:39

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

9.79