Dự báo thời tiết Bá Thước - Thanh Hóa 3 ngày tới

Hôm nay

25.2 oC

33 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.6°

/

32.7°

Độ ẩm

66.7%

Gió

3.39 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.5°

UV

11.35

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:36

T6 26/07

25.8 oC

37 oC

bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

25.8°

/

37.7°

Độ ẩm

53%

Gió

4.31 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.3°

UV

12.72

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:36

T7 27/07

26.2 oC

37.6 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Thấp/Cao

26.8°

/

37.3°

Độ ẩm

55.2%

Gió

3.64 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

12.16

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:35

Lượng mưa Bá Thước - Thanh Hóa 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bá Thước - Thanh Hóa 3 ngày tới

Thời tiết Bá Thước bây giờ

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

84%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

996 hPa

Gió

3.15 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0