Dự báo thời tiết Cẩm Thủy - Thanh Hóa 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
2.89 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.58 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
8.2 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
3.4 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cẩm Thủy - Thanh Hóa 30 ngày tới


Lượng mưa Cẩm Thủy - Thanh Hóa 30 ngày tới

Thời tiết Cẩm Thủy

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Mặt trời mọc/lặn

05:19/18:27

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

33°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

51%

wind

Tốc độ Gió

2.96 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

22°

UV

9.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:27 pm