Dự báo thời tiết Đông Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.2°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:30
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.7°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.86 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  3.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.3°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T6 31/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.8%
 • Lượng mưa
  12.43 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.6°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.9%
 • Lượng mưa
  2.02 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32
CN 02/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.5%
 • Lượng mưa
  2.8 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.9°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32

Lượng mưa Đông Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đông Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Đông Sơn bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:30

Thấp/Cao

28°

/

33°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0