Dự báo thời tiết Hà Trung - Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  5.2 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:29
CN 26/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.1%
 • Lượng mưa
  1.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.6°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.87 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:29
T2 27/05
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:30
T3 28/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.3%
 • Lượng mưa
  1.68 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:30
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.6%
 • Lượng mưa
  1.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/29.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.6%
 • Lượng mưa
  7.42 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T6 31/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  18.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.55 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31

Lượng mưa Hà Trung - Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Trung - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Hà Trung bây giờ

mưa nhẹ

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:29

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.36 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

4.46