Dự báo thời tiết Hậu Lộc - Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.1°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.8°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.4°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T5 30/05
mưa cường độ nặng
35°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  35.62 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.9°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T6 31/05
mưa cường độ nặng
23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  50.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  23.8°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.8%
 • Lượng mưa
  1.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32
CN 02/06
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/29.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/34.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32
T2 03/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  2.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/35.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:33

Lượng mưa Hậu Lộc - Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Lộc - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Hậu Lộc bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:30

Thấp/Cao

28°

/

32°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0