Thời tiết Hoằng Hóa - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.57

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.44 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.61 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

91%

T5 18/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.59 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.41 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.72 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.26 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.66 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.54 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.62 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.21 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

96%

T6 19/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.31 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.73

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoằng Hóa - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Hoằng Hóa

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Gió

3.51 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

6.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:15 pm