Dự báo Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

32.8°

Cảm giác như 39°
mây đen u ám

mây đen u ám

27.7°

Nhiệt độ thấp nhất

35.1°

Nhiệt độ cao nhất

65.7%

Độ ẩm

0.97 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.6°

Điểm ngưng

7.57

UV

1001 hPa

Áp suất

05:18/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Lang Chánh - Thanh Hóa

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Lang Chánh - Thanh Hóa
31.8° / 39.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Lang Chánh - Thanh Hóa
28° / 35.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Lang Chánh - Thanh Hóa
28.4° / 32.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Lang Chánh - Thanh Hóa
34.1° / 41.2°

Dự báo thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

32.3° / 39.8°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

32.5° / 39.3°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

32.4° / 39.2°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 39°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.5° / 40.3°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.1° / 41.6°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.3° / 42.5°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.5° / 42°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.5° / 41.4°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.4° / 40°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.5° / 37.5°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.2° / 35.6°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.4° / 35.8°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

29° / 36°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.4° / 35.7°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

12:00 am

29.4° / 34.9°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

1:00 am

29.3° / 34.4°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

2:00 am

28.9° / 33.3°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.6° / 30.3°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 88 %

mưa vừa

4:00 am

26.3° / 26.4°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

27° / 27.8°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

27.8° / 30.5°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

28.4° / 32.4°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

29.2° / 35.5°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 am

31.3° / 38.9°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

10:00 am

33.5° / 40.3°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

11:00 am

33.4° / 40.3°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.2° / 41.3°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.3° / 43.8°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.7° / 43.9°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.5° / 44°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 49 %

mây cụm

4:00 pm

35° / 42.8°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 53 %

mây cụm

5:00 pm

33.5° / 40.2°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 62 %

mây cụm

6:00 pm

31.3° / 37.6°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 70 %

mây cụm

7:00 pm

30.2° / 38°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 72 %

mây cụm

8:00 pm

30.7° / 36.6°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 pm

30° / 36.2°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.5° / 33.6°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.2° / 31.4°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 84 %

mưa vừa

12:00 am

27.6° / 31°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 85 %

mây cụm

1:00 am

27.6° / 31°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 85 %

mây cụm

2:00 am

27.2° / 30.7°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.4° / 30.1°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.1° / 30.6°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

28° / 30.3°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 am

27.1° / 31.9°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

29.5° / 34.8°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 am

30.5° / 36.9°

Thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Lang Chánh - Thanh Hóa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 28.1° / 35.5° 3.42 m/s 64% 1001 hPa 2.36 mm
T4 19/06 mưa vừa 27° / 36° 4.44 m/s 59% 1001 hPa 4.28 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27.7° / 38.9° 5.33 m/s 52% 1001 hPa 0.38 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 28° / 37.6° 5.27 m/s 56% 1001 hPa 0.71 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.4° / 35° 5.22 m/s 59% 1002 hPa 1.14 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 28.6° / 33.3° 4.6 m/s 61% 1002 hPa 0.73 mm

Chất lượng không khí tại Lang Chánh - Thanh Hóa

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

434.22

NH3

7.59

NO

0.93

NO2

4.84

O3

76.72

PM2.5

7.84

PM10

11.56

SO2

5.25