Dự báo thời tiết Mường Lát - Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.1°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.6%
 • Lượng mưa
  1.12 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  30°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.5°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/29.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T5 30/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Lượng mưa
  8.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.8°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T6 31/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.6°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  5.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.3°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T7 01/06
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32
CN 02/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.3%
 • Lượng mưa
  6.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32
T2 03/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48%
 • Lượng mưa
  1.01 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/30.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:33

Lượng mưa Mường Lát - Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường Lát - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Mường Lát bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:30

Thấp/Cao

28°

/

32°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0