Dự báo thời tiết Ngọc Lặc - Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.1%
 • Lượng mưa
  2.12 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:27
T4 22/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.2%
 • Lượng mưa
  2.19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:28
T5 23/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.2%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.1°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:28
T6 24/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.5%
 • Lượng mưa
  1.72 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.9°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:29
T7 25/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.5%
 • Lượng mưa
  0.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.6°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.94 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:29
CN 26/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Lượng mưa
  3.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.9°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:29
T2 27/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.6%
 • Lượng mưa
  1.7 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:30

Lượng mưa Ngọc Lặc - Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngọc Lặc - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Ngọc Lặc bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:27

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.78 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

3.5