Dự báo thời tiết Như Xuân - Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.2°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.9°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.6°/29.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T5 30/05
mưa cường độ nặng
35°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  35.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.6°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T6 31/05
mưa cường độ nặng
23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.4°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  51.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  23.7°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.5%
 • Lượng mưa
  0.84 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32
CN 02/06
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/34.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32
T2 03/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.1%
 • Lượng mưa
  2.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/35.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:33

Lượng mưa Như Xuân - Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Như Xuân - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Như Xuân bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:30

Thấp/Cao

29°

/

32°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0