Dự báo thời tiết Nông Cống - Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.7%
 • Lượng mưa
  2.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:27
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.1%
 • Lượng mưa
  2.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:28
T5 23/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.3%
 • Lượng mưa
  4.01 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:28
T6 24/05
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  25.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.6°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:29
T7 25/05
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.4°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:29
CN 26/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.9%
 • Lượng mưa
  2.3 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:29
T2 27/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.1°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/30.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.55 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:30

Lượng mưa Nông Cống - Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nông Cống - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Nông Cống bây giờ

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:27

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

9.78