Dự báo thời tiết Quan Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mây rải rác
36°

mây rải rác

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.6°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:30
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  10.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.3%
 • Lượng mưa
  0.72 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.3°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.57 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T6 31/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  8.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.1°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T7 01/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  14.01 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32
CN 02/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  13.23 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32

Lượng mưa Quan Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quan Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Quan Sơn bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:30

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0