Thời tiết Quảng Xương - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.95

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.46

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.02 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

91%

CN 26/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

86%

T2 27/05
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Xương - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Quảng Xương

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:29

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Gió

1.46 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:29 pm