Dự báo Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

31°

Cảm giác như 36°
mưa vừa

mưa vừa

26°

Nhiệt độ thấp nhất

31.1°

Nhiệt độ cao nhất

73.9%

Độ ẩm

1.67 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.1°

Điểm ngưng

10.36

UV

1005 hPa

Áp suất

05:19/18:39

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thiệu Hóa - Thanh Hóa
29.8° / 36°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thiệu Hóa - Thanh Hóa
26.2° / 30.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thiệu Hóa - Thanh Hóa
26.3° / 26.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thiệu Hóa - Thanh Hóa
29.8° / 36.5°

Dự báo thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

30.9° / 37°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.7° / 37.1°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 71 %

mưa vừa

1:00 pm

31.4° / 37.2°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 70 %

mưa vừa

2:00 pm

31.9° / 38.9°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.3° / 37.8°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 78 %

mưa vừa

4:00 pm

29.6° / 37°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mưa vừa

5:00 pm

29.1° / 36.2°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 83 %

mưa vừa

6:00 pm

28.6° / 33.1°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 87 %

mưa vừa

7:00 pm

27.9° / 31.5°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.1° / 31.4°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mưa vừa

9:00 pm

27.9° / 27.1°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mưa vừa

10:00 pm

26.3° / 26.1°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mưa vừa

11:00 pm

27.4° / 30.1°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mưa vừa

12:00 am

27.3° / 27.9°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.2° / 26.2°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 91 %

mưa vừa

2:00 am

27.4° / 27.4°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mưa vừa

3:00 am

26.2° / 26.3°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 91 %

mưa vừa

4:00 am

26.7° / 26.6°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 92 %

mưa vừa

5:00 am

26.5° / 26.7°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 93 %

mưa vừa

6:00 am

26.4° / 26.9°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 93 %

mưa vừa

7:00 am

27.6° / 31.7°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mưa vừa

8:00 am

28.6° / 34.2°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 85 %

mưa vừa

9:00 am

30° / 36.8°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mưa vừa

10:00 am

31.1° / 38.3°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.2° / 38.8°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.3° / 39.5°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33° / 39.8°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.3° / 39.4°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.2° / 38.6°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.5° / 37.3°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.8° / 36°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.9° / 34.2°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.8° / 31.7°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 87 %

mưa vừa

8:00 pm

26.5° / 26.7°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 91 %

mưa vừa

9:00 pm

26.9° / 26.9°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 92 %

mưa vừa

10:00 pm

27.7° / 27.4°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mưa vừa

11:00 pm

27° / 30.8°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

27° / 27.1°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.6° / 26.6°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.2° / 26.2°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 91 %

mưa vừa

3:00 am

26.5° / 27.2°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 92 %

mưa vừa

4:00 am

26.4° / 27.4°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 92 %

mưa vừa

5:00 am

26.3° / 27.3°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.1° / 26.2°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 30.4°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.1° / 31.4°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 am

28.7° / 32.3°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

10:00 am

29.9° / 34.9°

Thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thiệu Hóa - Thanh Hóa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.7° / 31.6° 2.67 m/s 73% 1005 hPa 29.59 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.4° / 32.9° 4.29 m/s 71% 1007 hPa 25.07 mm
T5 27/06 mưa vừa 26.9° / 31.7° 4.5 m/s 79% 1009 hPa 7.77 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.6° / 32.4° 4.46 m/s 66% 1004 hPa 3.3 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 27.9° / 35.7° 3.56 m/s 59% 1001 hPa 1.11 mm
CN 30/06 mây đen u ám 28.4° / 36.1° 3.5 m/s 53% 999 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

814.44

NH3

5.87

NO

0.23

NO2

13.37

O3

41.77

PM2.5

37.14

PM10

41.72

SO2

7.53