Dự báo Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

31.7°

Cảm giác như 36°
mây đen u ám

mây đen u ám

26.6°

Nhiệt độ thấp nhất

38°

Nhiệt độ cao nhất

66.7%

Độ ẩm

3.9 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.1°

Điểm ngưng

0

UV

1001 hPa

Áp suất

05:18/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Triệu Sơn - Thanh Hóa

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Triệu Sơn - Thanh Hóa
35° / 43.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Triệu Sơn - Thanh Hóa
30.6° / 36.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Triệu Sơn - Thanh Hóa
28.2° / 32.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Triệu Sơn - Thanh Hóa
34.3° / 41.6°

Dự báo thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

31.7° / 36.4°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

10:00 pm

31° / 36.5°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 pm

31.8° / 37°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

12:00 am

30.4° / 35.9°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

1:00 am

29.6° / 33.4°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.4° / 32.1°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

3:00 am

28.5° / 32.2°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 am

29° / 32.5°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

28.7° / 32.2°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

6:00 am

28.2° / 32.5°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 am

29.6° / 34.1°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

31.8° / 36°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

9:00 am

33° / 38.8°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 40.8°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

34.5° / 40°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.5° / 41°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.7° / 42.4°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.4° / 42.5°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.4° / 43.7°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.4° / 42.2°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

35° / 41.1°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

6:00 pm

33° / 39.3°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.5° / 39°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.9° / 37.6°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 pm

30° / 37.5°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.7° / 36.6°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

11:00 pm

30.1° / 35.4°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

12:00 am

30.2° / 34.2°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

1:00 am

29° / 32.5°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.5° / 31.3°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.4° / 30.7°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

28° / 30.2°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.7° / 30.9°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.2° / 32°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

29.1° / 33.9°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 am

30.1° / 36.8°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 am

32.3° / 38.8°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

10:00 am

33° / 40.7°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

11:00 am

35.5° / 41.7°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.2° / 42.1°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

37° / 43.8°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.2° / 43.6°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

3:00 pm

36° / 44°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

4:00 pm

35° / 42.1°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.2° / 40.2°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.6° / 39.2°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.5° / 37°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

8:00 pm

31° / 37°

Thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Triệu Sơn - Thanh Hóa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 27.1° / 38.7° 5.46 m/s 48% 1002 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 28.3° / 36.5° 4 m/s 57% 1001 hPa 0.6 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.5° / 36.3° 3.06 m/s 54% 1001 hPa 4.45 mm
T5 20/06 mây đen u ám 27.3° / 37.8° 5.05 m/s 51% 1000 hPa 0 mm
T6 21/06 mây đen u ám 28.2° / 37.7° 5.81 m/s 54% 1001 hPa 0 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.9° / 36.3° 5.49 m/s 59% 1002 hPa 0.87 mm

Chất lượng không khí tại Triệu Sơn - Thanh Hóa

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

514.13

NH3

12.69

NO

0

NO2

12.21

O3

36.92

PM2.5

14.31

PM10

21.19

SO2

7.93