Dự báo thời tiết Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.4%
 • Lượng mưa
  4.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/29.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.65 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:29
T2 27/05
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/38.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.4°/30.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:30
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.2°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.9°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T5 30/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.9%
 • Lượng mưa
  8.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.3°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T6 31/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  29.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.4%
 • Lượng mưa
  2.31 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32

Lượng mưa Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Thị xã Bỉm Sơn bây giờ

mưa nhẹ

35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:29

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

1.28