Dự báo thời tiết Nghi Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.1%
 • Lượng mưa
  4.58 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/29.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.65 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:29
T2 27/05
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.1°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36°/30.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:30
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.3°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T5 30/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.8%
 • Lượng mưa
  8.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.2°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.58 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T6 31/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  29.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:31
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.5%
 • Lượng mưa
  2.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.6°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:32

Lượng mưa Nghi Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghi Sơn - Thanh Hóa 7 ngày tới

Thời tiết Nghi Sơn bây giờ

mưa nhẹ

35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:29

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.81 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

1.28