Dự báo thời tiết Tiền Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.1%
 • Lượng mưa
  2.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:12
T4 29/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85%
 • Lượng mưa
  2.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.2°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:12
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.9%
 • Lượng mưa
  7.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:12
T6 31/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  5.58 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.2°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:12
T7 01/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.1%
 • Lượng mưa
  7.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:13
CN 02/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  14.7 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:13
T2 03/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.6%
 • Lượng mưa
  5.31 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:13

Lượng mưa Tiền Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tiền Giang 7 ngày tới

Thời tiết Tiền Giang bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:12

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0