Dự báo thời tiết Châu Thành - Tiền Giang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/36.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.5%
 • Lượng mưa
  2.54 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.3°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/18:11
CN 26/05
mưa vừa
37°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/38.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  6.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  37.2°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:11
T2 27/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.2%
 • Lượng mưa
  5.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.86 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:11
T3 28/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.5%
 • Lượng mưa
  7.15 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:12
T4 29/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.9%
 • Lượng mưa
  13.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:12
T5 30/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  9.93 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:12
T6 31/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.8%
 • Lượng mưa
  8.78 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/18:12

Lượng mưa Châu Thành - Tiền Giang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Châu Thành - Tiền Giang 7 ngày tới

Thời tiết Châu Thành bây giờ

mây rải rác

36°

mây rải rác

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:11

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.87 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

1.78