Dự báo Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

29°

Cảm giác như 31°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

35.9°

Nhiệt độ cao nhất

71.7%

Độ ẩm

2.42 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.2°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:33/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Chợ Gạo - Tiền Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Chợ Gạo - Tiền Giang
34.1° / 39.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Chợ Gạo - Tiền Giang
26.1° / 30.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Chợ Gạo - Tiền Giang
25.8° / 26.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Chợ Gạo - Tiền Giang
30.3° / 34.2°

Dự báo thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

28.1° / 32°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.4° / 31.6°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.8° / 30.5°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.1° / 30°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

12:00 am

28° / 27.3°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 26°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 81 %

mây cụm

2:00 am

26.3° / 27.8°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 82 %

mây cụm

3:00 am

26.3° / 26.2°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 85 %

mây cụm

4:00 am

25.3° / 26.8°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 am

25.7° / 27°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mây cụm

6:00 am

25.8° / 26.1°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mây cụm

7:00 am

27.9° / 30.3°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.2° / 33.5°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

9:00 am

30° / 35.6°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.5° / 37.1°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

11:00 am

34.5° / 38.7°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.2° / 39.6°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.8° / 40.4°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.4° / 41°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 42 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.5° / 38.8°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.7° / 37.5°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.1° / 37°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.4° / 35.9°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.6° / 34°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 64 %

mây cụm

8:00 pm

29.2° / 32.9°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 68 %

mây cụm

9:00 pm

28.2° / 31.2°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 71 %

mây cụm

10:00 pm

28.4° / 31.1°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 73 %

mây cụm

11:00 pm

28.3° / 31.6°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

12:00 am

27.3° / 31°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

1:00 am

27.8° / 30.4°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

2:00 am

27.9° / 30.3°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

3:00 am

26.7° / 26.5°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

4:00 am

26° / 27°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

26.9° / 27.6°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 31°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

28.4° / 33°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.1° / 34.3°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.9° / 35.9°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.1° / 35.4°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.9° / 36.9°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.9° / 38.9°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

35° / 38.9°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.1° / 38.2°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.3° / 38.4°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.4° / 36.1°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.6° / 33°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.9° / 32.6°

Thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Chợ Gạo - Tiền Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây cụm 25.5° / 35.3° 3.28 m/s 45% 1008 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 25.5° / 36.5° 4.54 m/s 51% 1008 hPa 1.54 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 25.7° / 34° 5.28 m/s 65% 1008 hPa 3.31 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 24.5° / 31° 4.26 m/s 63% 1007 hPa 46.6 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.1° / 27.2° 4.84 m/s 86% 1008 hPa 17.25 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.5° / 26° 4.79 m/s 87% 1007 hPa 12.73 mm

Chất lượng không khí tại Chợ Gạo - Tiền Giang

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

554.19

NH3

5.37

NO

0.34

NO2

15.01

O3

13.15

PM2.5

12.6

PM10

17.98

SO2

8.05