Dự báo Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

26.8°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

25.4°

Nhiệt độ thấp nhất

36.4°

Nhiệt độ cao nhất

92.4%

Độ ẩm

1.39 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.3°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:32/18:11

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tân Phú Đông - Tiền Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tân Phú Đông - Tiền Giang
34.3° / 40°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tân Phú Đông - Tiền Giang
26.1° / 30.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tân Phú Đông - Tiền Giang
26.3° / 26.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tân Phú Đông - Tiền Giang
33° / 38.4°

Dự báo thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

5:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 26.6°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 31.7°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

29.7° / 35°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 am

32° / 37.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 69 %

mây rải rác

10:00 am

35° / 39.6°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 54 %

mây rải rác

11:00 am

35.9° / 40°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 49 %

mây rải rác

12:00 pm

36.8° / 41.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 45 %

mây rải rác

1:00 pm

36.7° / 41°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 44 %

mây rải rác

2:00 pm

37° / 41.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 45 %

mây cụm

3:00 pm

35.8° / 41°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 50 %

mây cụm

4:00 pm

34.8° / 39.5°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.5° / 38.9°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.4° / 35.2°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.3° / 33.7°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.4° / 32.9°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.8° / 30.7°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 87 %

mưa vừa

10:00 pm

27.3° / 30.6°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.8° / 30.7°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

27.3° / 30.9°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.8° / 27.5°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

27.2° / 27.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

26.8° / 26.3°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

26.2° / 26.9°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26.6° / 27°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

27.5° / 27.5°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

28.7° / 33.4°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

30.8° / 36.3°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

9:00 am

33° / 38.7°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

10:00 am

35.6° / 40.8°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

11:00 am

36.7° / 42.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

12:00 pm

37.7° / 43.6°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.6° / 41.3°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.5° / 40°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.5° / 39°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

34° / 39.7°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

5:00 pm

31° / 36.4°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.1° / 35.2°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 33.5°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.6° / 32°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.3° / 31.6°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.5° / 31.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28° / 32°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

12:00 am

27.6° / 30.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 26.6°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

26.6° / 26.9°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 am

26.8° / 26°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.2°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.3° / 36.9° 3.29 m/s 49% 1008 hPa 2.05 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 26° / 37.8° 3.69 m/s 47% 1009 hPa 0.99 mm
T2 27/05 mây đen u ám 26.3° / 35.8° 3.64 m/s 48% 1007 hPa 0 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 27.8° / 34.6° 4.49 m/s 52% 1007 hPa 1.77 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 27.2° / 34.4° 4.72 m/s 53% 1007 hPa 1.66 mm
T5 30/05 mưa vừa 26° / 33.7° 3.89 m/s 62% 1008 hPa 6.75 mm

Chất lượng không khí tại Tân Phú Đông - Tiền Giang

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

694.48

NH3

7.19

NO

0.93

NO2

11.58

O3

4.66

PM2.5

23.85

PM10

32.71

SO2

4.24