Dự báo Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

29.5°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.3°

Nhiệt độ thấp nhất

29.7°

Nhiệt độ cao nhất

74.5%

Độ ẩm

2.75 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.1°

Điểm ngưng

5.05

UV

1008 hPa

Áp suất

05:35/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tân Phú Đông - Tiền Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tân Phú Đông - Tiền Giang
27.6° / 31.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tân Phú Đông - Tiền Giang
24° / 26.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tân Phú Đông - Tiền Giang
26° / 26.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tân Phú Đông - Tiền Giang
27.2° / 30.9°

Dự báo thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

29.2° / 33.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

2:00 pm

29° / 33°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.9° / 32.2°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

4:00 pm

28° / 31.9°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.5° / 30.4°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.3° / 27.6°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26.5°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.9° / 26.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.6° / 26.9°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.6° / 27°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.6° / 26.4°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.9° / 26.3°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.6° / 26.2°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.5° / 25.2°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 26°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 27.5°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.8° / 30.3°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

9:00 am

29.4° / 33.2°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34.6°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 36°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.5° / 35.4°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.9° / 35.4°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 73 %

mưa vừa

2:00 pm

29.7° / 35.2°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 77 %

mưa vừa

3:00 pm

29.5° / 34.2°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 78 %

mưa vừa

4:00 pm

28.6° / 32.5°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.4° / 30.8°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.1° / 27.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.2° / 26.5°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.6° / 26.9°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.1° / 26.4°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.9° / 26.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.3° / 26.7°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 26.6°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.7° / 26.6°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.5° / 25°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.9° / 26°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.1° / 25°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

8:00 am

26.2° / 27.4°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 am

27.4° / 30.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

10:00 am

27.9° / 31.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.3° / 29.1°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.1° / 30.7°

Thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tân Phú Đông - Tiền Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.7° / 29.4° 2.98 m/s 80% 1008 hPa 5.27 mm
T4 26/06 mưa vừa 25° / 30.3° 3.58 m/s 67% 1009 hPa 8.9 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.8° / 28.6° 2.79 m/s 84% 1010 hPa 2.69 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 24.7° / 32.6° 3.44 m/s 74% 1010 hPa 4.38 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.9° / 33.5° 2.84 m/s 59% 1010 hPa 4.34 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 25.3° / 32.5° 3.71 m/s 61% 1010 hPa 3.4 mm

Chất lượng không khí tại Tân Phú Đông - Tiền Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

461.43

NH3

4.17

NO

1.09

NO2

6.34

O3

46.28

PM2.5

9.5

PM10

12.04

SO2

3.17