Thời tiết Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.51

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.57

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.07

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.61 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.93

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.92

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.96 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.65

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.94 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.94

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.32

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.88 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.99 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.91 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.45 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

79%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.95

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.61

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.49

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.14

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.13

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.72 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.81 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.96 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.74 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.26 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

83%

T3 16/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cai Lậy - Tiền Giang trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Cai Lậy

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Gió

2.52 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
6:05 pm