Dự báo thời tiết Trà Vinh 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.2%
 • Lượng mưa
  3.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.7°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:11
T2 27/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.8%
 • Lượng mưa
  2.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.7°/31°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:11
T3 28/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.4°/29.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.19 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:11
T4 29/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.2°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  4.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:12
T5 30/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.8%
 • Lượng mưa
  2.72 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.01 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:12
T6 31/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  6.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:12
T7 01/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.4%
 • Lượng mưa
  4.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/29.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:12

Lượng mưa Trà Vinh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trà Vinh 7 ngày tới

Thời tiết Trà Vinh bây giờ

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:11

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.9 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

1.71