Dự báo Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

36.6°

Cảm giác như 40°
mây đen u ám

mây đen u ám

27°

Nhiệt độ thấp nhất

37°

Nhiệt độ cao nhất

47%

Độ ẩm

4.31 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.7°

Điểm ngưng

8.57

UV

1006 hPa

Áp suất

05:33/18:10

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Cầu Kè - Trà Vinh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Cầu Kè - Trà Vinh
34.9° / 40.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Cầu Kè - Trà Vinh
28.7° / 34°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Cầu Kè - Trà Vinh
27.4° / 31.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Cầu Kè - Trà Vinh
34.9° / 39.5°

Dự báo thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

35.5° / 41.6°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.9° / 40.3°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.6° / 41.3°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.5° / 40.8°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.9° / 39.8°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.9° / 37.1°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 61 %

mây cụm

7:00 pm

30.6° / 35.8°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 69 %

mây cụm

8:00 pm

30.1° / 35.6°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 pm

30° / 35°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

10:00 pm

30° / 34.4°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

11:00 pm

29.7° / 34.8°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

12:00 am

28.8° / 33.4°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

1:00 am

28.5° / 32.8°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.9° / 32.7°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 am

28.5° / 32.6°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 32.2°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 am

27.3° / 31.8°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 32°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

30° / 35.8°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

31.2° / 36.4°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 am

33.9° / 38.5°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

10:00 am

34.3° / 39.6°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

11:00 am

36° / 40.8°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.2° / 41.9°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.9° / 41.4°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 46 %

mưa nhẹ

2:00 pm

36.1° / 41.5°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 47 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.5° / 39.9°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.7° / 37.5°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.3° / 37.4°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.1° / 36.2°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.5° / 35°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 76 %

mưa vừa

8:00 pm

29.7° / 34°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 77 %

mưa vừa

9:00 pm

28.9° / 32°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.2° / 31.2°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.2° / 31.8°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

12:00 am

28.9° / 31.4°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

1:00 am

28.2° / 31.3°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 am

27.5° / 31.3°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 am

27.3° / 31.3°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 30.8°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

27.7° / 30.8°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

27.6° / 31.5°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 33.4°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 am

30.6° / 35.7°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

9:00 am

31.6° / 36.7°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

10:00 am

33.5° / 37.7°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

11:00 am

34.9° / 39.2°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

12:00 pm

36° / 40.6°

Thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Cầu Kè - Trà Vinh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27.3° / 36° 5.13 m/s 49% 1007 hPa 0.73 mm
CN 26/05 mưa vừa 27.7° / 36.1° 5.24 m/s 47% 1009 hPa 7.75 mm
T2 27/05 mưa nhẹ 27.7° / 36° 4.32 m/s 49% 1008 hPa 1.85 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 27.4° / 32.8° 4.91 m/s 58% 1008 hPa 2.74 mm
T4 29/05 mưa vừa 27.6° / 32.5° 4.27 m/s 73% 1008 hPa 10.51 mm
T5 30/05 mưa vừa 27° / 33.5° 5.25 m/s 66% 1007 hPa 11.18 mm

Chất lượng không khí tại Cầu Kè - Trà Vinh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

321.34

NH3

3.85

NO

0.97

NO2

3.43

O3

29.98

PM2.5

3.04

PM10

3.72

SO2

1.01