Dự báo Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

25.9°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

24°

Nhiệt độ thấp nhất

26.5°

Nhiệt độ cao nhất

91.9%

Độ ẩm

2.26 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23°

Điểm ngưng

5.14

UV

1009 hPa

Áp suất

05:36/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Châu Thành - Trà Vinh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Châu Thành - Trà Vinh
24.9° / 26.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Châu Thành - Trà Vinh
24.8° / 26.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Châu Thành - Trà Vinh
25.6° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Châu Thành - Trà Vinh
25.8° / 26.1°

Dự báo thời tiết Châu Thành - Trà Vinh hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

25.6° / 26.9°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.8° / 26.9°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 pm

25.2° / 26.1°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 pm

25.1° / 26°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 pm

26.6° / 27.8°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 pm

26° / 27.1°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 27.3°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 pm

25.1° / 26.1°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.5° / 26.5°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.4° / 26.4°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.3° / 26.8°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.3° / 26.8°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.1° / 26.5°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26.1°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.6° / 26.7°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.7° / 26.4°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.5° / 25.1°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 25.3°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25.6° / 26.5°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25.1° / 26.1°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27° / 27.5°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.3° / 27.2°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

28° / 31.7°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.5° / 35.4°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 36.4°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.6° / 36.1°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 65 %

mưa vừa

2:00 pm

32° / 36.8°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 68 %

mưa vừa

3:00 pm

30° / 35.4°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 71 %

mưa vừa

4:00 pm

30° / 33.5°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 77 %

mưa vừa

5:00 pm

27.6° / 31.9°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 82 %

mưa vừa

6:00 pm

26.6° / 26.4°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.3° / 27.9°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.6° / 27.1°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 27.7°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.7° / 27.1°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.5° / 27.7°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25.5° / 26.2°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.4° / 26.9°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 27°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26.8°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

24.1° / 25.9°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25.9° / 26.6°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 am

25° / 26°

Thời tiết Châu Thành - Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Châu Thành - Trà Vinh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25° / 26.7° 3.11 m/s 91% 1009 hPa 6.58 mm
T4 26/06 mưa vừa 26° / 31.9° 4.53 m/s 66% 1009 hPa 10.65 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.9° / 26.1° 3.84 m/s 87% 1010 hPa 3.28 mm
T6 28/06 mưa vừa 24.7° / 30.6° 3.9 m/s 77% 1010 hPa 6.79 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.6° / 33.1° 4.46 m/s 64% 1010 hPa 3.65 mm
CN 30/06 mưa vừa 25.4° / 30° 5.52 m/s 65% 1009 hPa 6.73 mm

Chất lượng không khí tại Châu Thành - Trà Vinh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

561.06

NH3

6.24

NO

1.04

NO2

6.14

O3

42.5

PM2.5

13.3

PM10

16.13

SO2

1.77