Dự báo thời tiết Duyên Hải - Trà Vinh 3 ngày tới

Hôm nay

23.8 oC

27.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

Thấp/Cao

24°

/

27.6°

Độ ẩm

80.8%

Gió

7.6 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.7°

UV

3.63

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:20

T2 15/07

24.1 oC

29.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Thấp/Cao

24.2°

/

29.4°

Độ ẩm

81%

Gió

7.41 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.5°

UV

4.94

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:20

T3 16/07

23.6 oC

27 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.4°

/

27.8°

Độ ẩm

91.1%

Gió

5.58 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

1.99

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:20

Lượng mưa Duyên Hải - Trà Vinh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Duyên Hải - Trà Vinh 3 ngày tới

Thời tiết Duyên Hải bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

6.98 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

3.63