Dự báo thời tiết Trà Cú - Trà Vinh 3 ngày tới

Hôm nay

23.2 oC

28.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Thấp/Cao

23.1°

/

28.5°

Độ ẩm

81.3%

Gió

7.6 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

3.63

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:20

T2 15/07

24.3 oC

29.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Thấp/Cao

24.5°

/

29.7°

Độ ẩm

81%

Gió

7.41 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.5°

UV

4.94

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:20

T3 16/07

24 oC

27.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.3°

/

27.3°

Độ ẩm

91.6%

Gió

5.58 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

1.99

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:20

Lượng mưa Trà Cú - Trà Vinh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trà Cú - Trà Vinh 3 ngày tới

Thời tiết Trà Cú bây giờ

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

7.49 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

3.3