Dự báo thời tiết Hàm Yên - Tuyên Quang 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.3%
 • Lượng mưa
  5.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.3°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:36
T2 27/05
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:36
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  18.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:37
T4 29/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:37
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  22.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T6 31/05
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  84.79 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.7°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T7 01/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.6%
 • Lượng mưa
  2.88 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38

Lượng mưa Hàm Yên - Tuyên Quang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hàm Yên - Tuyên Quang 7 ngày tới

Thời tiết Hàm Yên bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:36

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0.88