Dự báo thời tiết Na Hang - Tuyên Quang 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  0.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:36
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.6%
 • Lượng mưa
  0.42 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.7°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  0.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:37
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40%
 • Lượng mưa
  0.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.1°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/34.1°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:37
T5 30/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  11.51 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T6 31/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.5%
 • Lượng mưa
  6.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.9°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.18 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T7 01/06
mây đen u ám
24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.7°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.85 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
CN 02/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  14.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.8°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:39

Lượng mưa Na Hang - Tuyên Quang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Na Hang - Tuyên Quang 7 ngày tới

Thời tiết Na Hang bây giờ

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:36

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0