Dự báo Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

25.3°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.2°

Nhiệt độ thấp nhất

26°

Nhiệt độ cao nhất

99.7%

Độ ẩm

0.9 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.2°

Điểm ngưng

0.36

UV

1003 hPa

Áp suất

05:15/18:44

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
25° / 27.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
23.1° / 26.2°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
25.7° / 26.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
25.4° / 26.8°

Dự báo thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

25.5° / 26.6°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

10:00 am

25.6° / 26.6°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.5° / 27°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 pm

25° / 27.6°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa vừa

1:00 pm

26.5° / 27.1°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.5° / 26.6°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.1° / 26.5°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.9° / 27.2°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.8° / 27.9°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.7° / 26.4°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.8° / 26.5°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.9° / 27°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.2° / 26.3°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.6° / 26.4°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 26.9°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

12:00 am

24.7° / 25.6°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

1:00 am

24.9° / 26°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

24.9° / 25.8°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.7° / 25.1°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.2° / 25.5°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.1° / 25.6°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25.3°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

24.9° / 25.8°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25.5° / 26.4°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 27.7°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 am

27.8° / 30.1°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 am

28° / 31.8°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.8° / 34.6°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.4° / 34.7°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 pm

30° / 34.7°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.9° / 38.3°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.8° / 37.5°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

5:00 pm

29.9° / 35.7°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.1° / 32.6°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.3° / 30°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.3° / 27°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.1° / 26.2°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.9° / 28°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.1° / 27.6°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

12:00 am

27° / 27.6°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

26.1° / 27.9°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 am

26.7° / 27.8°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 am

25.5° / 27°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26.3°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

26.2° / 27.7°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

27.1° / 30.1°

Thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24° / 26.2° 0.98 m/s 98% 1002 hPa 14.32 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 24.8° / 31° 0.78 m/s 81% 1002 hPa 1.18 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.3° / 33.9° 1.09 m/s 79% 1001 hPa 3.73 mm
T6 21/06 mưa vừa 27° / 32.7° 1.43 m/s 73% 1000 hPa 12.48 mm
T7 22/06 mưa vừa 25.7° / 33° 1.39 m/s 79% 1000 hPa 25.08 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25° / 33° 1.15 m/s 63% 1001 hPa 5.94 mm

Chất lượng không khí tại Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

414.2

NH3

0.91

NO

0.87

NO2

1.59

O3

5.16

PM2.5

16.3

PM10

17.78

SO2

1.04