Dự báo thời tiết Vĩnh Long 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.4%
 • Lượng mưa
  3.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.2°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.57 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:13
T4 29/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.6%
 • Lượng mưa
  4.86 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/29.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:13
T5 30/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.6%
 • Lượng mưa
  5.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:13
T6 31/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.1%
 • Lượng mưa
  18.5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.8 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:14
T7 01/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.5%
 • Lượng mưa
  9.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:14
CN 02/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.9°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  28.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.5°/23.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:14
T2 03/06
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.8°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.2°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.7°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.65 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/18:14

Lượng mưa Vĩnh Long 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Long 7 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Long bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:13

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.17 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0