Dự báo Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

26°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.7°

Nhiệt độ thấp nhất

27.5°

Nhiệt độ cao nhất

76.6%

Độ ẩm

6 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22°

Điểm ngưng

4.9

UV

1007 hPa

Áp suất

05:36/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bình Tân - Vĩnh Long

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bình Tân - Vĩnh Long
26.6° / 31°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bình Tân - Vĩnh Long
23.5° / 25.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bình Tân - Vĩnh Long
26.7° / 27.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bình Tân - Vĩnh Long
25.6° / 26.6°

Dự báo thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

26.9° / 26.9°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.4° / 26.3°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 am

27.8° / 27.1°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 30.6°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.6° / 30.1°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 81 %

mưa vừa

1:00 pm

26.1° / 26.9°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 86 %

mưa vừa

2:00 pm

26.7° / 27.1°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 92 %

mưa vừa

3:00 pm

25.2° / 26.2°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.4° / 27°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.9° / 26.2°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.3° / 26°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.1° / 25.5°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 96 %

mưa vừa

8:00 pm

25° / 25.1°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 96 %

mưa vừa

9:00 pm

24.2° / 25.6°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 96 %

mưa vừa

10:00 pm

24.8° / 25.7°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 96 %

mưa vừa

11:00 pm

24.6° / 25.7°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 95 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.1° / 25.9°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.8° / 25.7°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 96 %

mưa vừa

3:00 am

25° / 25.6°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 98 %

mưa vừa

4:00 am

25° / 25.8°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 97 %

mưa vừa

5:00 am

24.1° / 25.9°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 97 %

mưa vừa

6:00 am

24.4° / 25.7°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 94 %

mưa vừa

7:00 am

25° / 25.1°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.3° / 25.5°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

24.3° / 25.9°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

24.5° / 25.3°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26.8°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.1° / 26.6°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.5° / 27°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.3° / 26.7°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.7° / 26.9°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.6° / 26.8°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.7° / 25.8°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.3° / 25.2°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.9° / 25.9°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.9° / 25.6°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.7° / 25.9°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.5° / 25.7°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25.3°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24.6° / 25.8°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24.4° / 25.9°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

2:00 am

24.4° / 25.8°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24.6° / 25.1°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24.1° / 25.6°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25.1°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24.3° / 25.4°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 25.6°

Thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Bình Tân - Vĩnh Long sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25° / 27° 6.4 m/s 77% 1007 hPa 18.57 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.7° / 25.1° 5.32 m/s 94% 1009 hPa 16.46 mm
T2 24/06 mưa vừa 24.1° / 27.1° 3.93 m/s 86% 1008 hPa 4.76 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.9° / 29.8° 4.26 m/s 75% 1008 hPa 13.04 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24.8° / 28.3° 5.26 m/s 86% 1008 hPa 6.81 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.9° / 29.3° 3.72 m/s 71% 1009 hPa 10.5 mm

Chất lượng không khí tại Bình Tân - Vĩnh Long

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

360.59

NH3

3.97

NO

1.11

NO2

8.23

O3

18.88

PM2.5

4.95

PM10

6.52

SO2

5.07