Dự báo Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

27.4°

Cảm giác như 29°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.9°

Nhiệt độ thấp nhất

35°

Nhiệt độ cao nhất

74%

Độ ẩm

2.81 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22°

Điểm ngưng

0

UV

1009 hPa

Áp suất

05:35/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Mang Thít - Vĩnh Long

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Mang Thít - Vĩnh Long
34° / 39.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Mang Thít - Vĩnh Long
26.8° / 29.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Mang Thít - Vĩnh Long
25.6° / 26.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Mang Thít - Vĩnh Long
31.1° / 35.3°

Dự báo thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

27.6° / 29.7°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 pm

27° / 29.1°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.1° / 29.6°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

12:00 am

27.6° / 27.6°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

1:00 am

26.7° / 26.9°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 81 %

mây cụm

2:00 am

26.3° / 27.3°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 84 %

mây rải rác

3:00 am

25.6° / 27°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.5° / 27°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 93 %

mây rải rác

6:00 am

25° / 27°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.4° / 27.8°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 87 %

mưa vừa

8:00 am

29.6° / 34.9°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

9:00 am

31.7° / 36.4°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.5° / 37.5°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

33.1° / 37.2°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.8° / 39.9°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.3° / 39.3°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

34° / 38.4°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.1° / 37.9°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.9° / 37.1°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.6° / 37.2°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.8° / 34.9°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 32.6°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.3° / 32.4°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.5° / 31°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.3° / 31.6°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 pm

28° / 30.1°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

12:00 am

27° / 30.8°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

1:00 am

27.9° / 30.5°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

2:00 am

27.9° / 27.3°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.2° / 26.8°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 91 %

mưa vừa

4:00 am

25.7° / 26.9°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.9° / 26.9°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 27.1°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 am

27.6° / 30.9°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 33.2°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

9:00 am

31.8° / 36°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.8° / 37.7°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.8° / 36.8°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.9° / 36.5°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.5° / 36°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.1° / 37.6°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.2° / 37.3°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.5° / 37.8°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.1° / 35.3°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 61 %

mây cụm

6:00 pm

30° / 33°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 66 %

mây cụm

7:00 pm

29° / 31.2°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 68 %

mây cụm

8:00 pm

28.3° / 31°

Thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long

Điểm sương 72 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Mang Thít - Vĩnh Long sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.5° / 35.5° 3.97 m/s 47% 1008 hPa 0.15 mm
T3 18/06 mưa vừa 25.1° / 35.2° 5.42 m/s 53% 1008 hPa 2.71 mm
T4 19/06 mưa vừa 26° / 33.3° 6.72 m/s 57% 1007 hPa 3.71 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.6° / 34.8° 7.37 m/s 53% 1006 hPa 16 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 24.6° / 27° 5.85 m/s 86% 1008 hPa 46.19 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.9° / 27° 5.75 m/s 85% 1007 hPa 16.67 mm

Chất lượng không khí tại Mang Thít - Vĩnh Long

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

614.77

NH3

8.44

NO

0.29

NO2

18.18

O3

9.84

PM2.5

13.08

PM10

20.2

SO2

7.95