Thời tiết Bình Minh - Vĩnh Long theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

77%

CN 14/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.18 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.14 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.42 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.67

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.77 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.54

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.19 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.27

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.79 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.41

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.26 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.22 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.06 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.09 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.15 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.15 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.39 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

78%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.59 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.57

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.43 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.27

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.27

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.72

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.48

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.88

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.55 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.09 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.85 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.88 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Minh - Vĩnh Long trong 12h tới

Thời tiết Bình Minh

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Gió

2.76 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
6:06 pm